Witamy na stronie Cedar Services

Działalność naszej firmy obejmuje szeroki zakres działań w dziedzinie handlu sprzętem wojskowym i z zakresu bezpieczeństwa. Działania te realizowane są we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej RP, polskim przemysłem obronnym i kontrahentami zagranicznymi Cedar Services w wielu krajach. Realizujemy także szereg własnych projektów w tej dziedzinie. Szukamy współpracy ze wszystkimi podmiotami (wewnętrznymi i zewnętrznymi), które są gotowe i zdolne do udziału w modernizacji sprzętu lub w inny sposób przyczyniają się do lepszej kondycji naszych wojskowych i sił bezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją

NASZA FIRMA | POKAZ SLAJDÓW