O Nas

Firma powstała w 2010 roku z inicjatywy prezesa Sławomira Michalskiego. Z pomocą  specjalistów z różnych dziedzin (głównie byłych wojskowych), którym leży na sercu sprawa nowoczesności i gotowości bojowej naszych sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa państwa, podjął się on stworzenia firmy, której celem jest uczestnictwo w procesie zaopatrywania resortów siłowych w nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

Celem firmy jest ścisła współpraca z resortem Obrony Narodowej w obszarze definiowania potrzeb zaopatrzeniowych, doradztwa w zakresie wyboru sprzętu spełniającego wymagania przyszłego użytkownika oraz lobbowanie na rzecz najnowocześniejszych, najlepiej spełniających wymogi produktów.

Ponadto Cedar Services współpracuje z rodzimym przemysłem zbrojeniowym i producentami zagranicznymi. Liczymy na współpracę ze wszystkimi firmami i instytucjami, które są zainteresowane dobrą kondycją sił zapewniających bezpieczeństwo kraju, ich wysoką gotowością bojową oraz znaczącą pozycją w ramach NATO czy UE.

Zespół zaangażowanych, kreatywnych i doświadczonych profesjonalistów z zakresu techniki, szkolenia, organizacji, prawa i wielu innych dziedzin, zapewnia, że firma jest rzetelnym gwarantem sukcesów biznesowych dla niej samej i organizacji z nią współpracujących. Wszyscy oni posiadają uprawnienia dostępu do informacji poufnych.

Do realizacji zadań Cedar Services posiada niezbędne uprawnienia, w tym: